Các khóa học Kỹ năng lập kế hoạch

Tất cả khóa học Kỹ năng lập kế hoạch

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Kỹ năng lập kế hoạch là gì ?

Lập kế hoạch là việc đề ra những chiến lược, mục tiêu và phương thức để thực hiện mục tiêu đó một cách thành công.

Kỹ năng lập kế hoạch là việc bạn liệt kê ra những thứ tự công việc cần làm, tự đặt ra những cách thức để hoàn thành mục tiêu đó theo đúng mốc thời gian đã đặt ra. 

Kỹ năng lập kế hoạch thành công

Bước 1: Lập danh sách công việc cần làm trong ngày, tuần, tháng, năm

Đây là bước đầu tiên quyết định sự thành công hay thất bại của một bản kế hoạch. Việc lên danh sách các công việc cần làm sẽ giúp bạn có được cái nhìn tổng quát về số lượng cũng như trình tự thời gian thực hiện các công việc. Các công việc được vẽ ra càng đầy đủ bao nhiêu, rõ ràng bấy nhiêu thì sự chủ động trong việc thực hiện sau này càng dễ dàng bấy nhiêu. 

Bước 2: Ưu tiên sắp xếp thứ tự các công việc

Việc sắp xếp thứ tự công việc ưu tiên sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nguồn lực khác để hoàn thành mục tiêu đã đề ra một cách nhanh chóng.

Bước 3: Tập trung thực hiện kế hoạch

Việc tập trung sẽ giúp công việc hoàn thành có hiệu quả và tiết kiệm được nhiều thời gian.

Bước 4: Linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch

Trong quá trình thực hiện những mục tiêu đã đề ra sẽ không thể tránh khỏi những phát sinh ngoài ý muốn. Vì vậy bạn nên dành một khoảng thời gian hợp lý cho những sự cố phát sinh. 

Khi lên kế hoạch các công việc, hãy nên cố gắng dự trù và liệt kê một số khó khăn và thách thức có thể gặp phải để từ đó đưa ra một số phương án dự phòng. 

Bước 5: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

Để biết mình đã thực hiện được bao nhiêu % của mục tiêu bạn cần phải liên tục theo dõi, kiểm tra, đánh giá và đối chiếu giữa mục tiêu và thành quả của mình.