Uông Mạnh Thắng

Uông Mạnh Thắng

Kỹ sư xây dựng
  • 0

    khóa học
  • 762

    học viên
  • 5

    đánh giá trung bình

Giới thiệu

Thời gian công tác trong ngành XD:  trên 18 năm
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Thời gian hoạt động lĩnh vực dự toán công trình: trên 10 năm
Công việc: Hiện công tác tại công ty tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
Chức vụ: P.GĐ phụ trách kỹ thuật (quản lý các bộ phận tư vấn, kỹ thuật - kế hoạch)