Lưu Mạnh Thắng

Lưu Mạnh Thắng

Trainer
 • 1

  khóa học
 • 37

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Lưu Mạnh Thắng - Tốt nghiệp học Viện Tài Chính, Tốt nghiệp MBA tại Học Viện Công nghệ Châu Á (AIT);
Tốt nghiệp khoá đào tạo Eagle Camp về chiến lược kinh doanh  và Tốt nghiệp khoá đào tạo Ultimate Trainer (Nhà đào tạo) của Luật sư Phạm Thành Long;
Lưu Mạnh Thắng hiện đang là Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính tại Công ty Licogi 2,  
Lưu Mạnh Thắng có 18 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính

Khóa học của giảng viên Lưu Mạnh Thắng


Bí mật thành công của một kế toán trưởng chuyên nghiệp

 • 20 bài giảng
 • 01 giờ 38 phút
 • Học viên sẽ biết cách xây dựng cho mình hệ thống tư duy tài chính thành công
 • Xây dựng cho mình một hệ thống giá trị hướng đến
 • Xây dựng Quy trình ghi nhận số liệu kế toán
 • Xây dựng Quy trình soát xét
 • Xây dựng Quy trình lập báo cáo, các chiến lược Marketing phù hợp cho doanh nghiệp
 • Quản trị nguồn vốn, Dòng tiền, Quản trị sự tăng trưởng

499,000đ

990,000đ

OFF 50%

CHI TIẾT