Các khóa học Nhân sự - Tuyển dụng

Tất cả khóa học Nhân sự - Tuyển dụng

×

Đánh giá khóa học

Thời lượng video

Quản lý nhân sự là gì ?

Quản lý nhân sự là người khai thác và sử dụng nguồn nhân lực trong một công ty, doanh nghiệp sao hợp lý và hiệu quả nhất. 

Quản lý nhân sự hay còn gọi là quản lý nguồn nhân lực trong một doanh nghiệp, một công ty.

Việc quản lý nguồn nhân lực sẽ được bắt nguồn từ việc dẫn dắt các hoạt động và mục tiêu làm việc của công ty. Người chịu trách nhiệm quản lý nhân sự sẽ phải phát triển các quy trình cũng như hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh.

Bí kíp quản lý nhân sự thành công

Đánh giá đúng năng lực của nhân viên và sắp xếp công việc phù hợp: Nhà quản lý nhân sự tài ba là người có thể phân tích và nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên, từ đó có kế hoạch sắp xếp công việc công hợp. Nhân viên sẽ làm tốt công việc của mình theo đúng sở trường. 

Quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên: Một nhà quản lý được gọi là thành công là người không chỉ giỏi về chuyên môn, mà cũng cần có sự quan tâm thấu hiểu được tâm lý của nhân viên. Nên có những chính sách khen thưởng đối với nhân viên của mình để nhân viên thấy được mình có sự tôn trọng và có thể cống hiến hết mình cho công việc.

Biết lắng nghe, thấu hiểu và tạo động lực cho nhân viên: Lắng nghe là một yếu tố rất cần thiết đối với nhà quản lý, để biết rằng họ đang mong muốn điều gì, họ muốn đóng góp ý kiến gì đối với công việc, đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Đôi khi lắng nghe có tác dụng rất tốt trong việc điều chỉnh các kế hoạch trong kinh doanh. Ngoài lắng nghe, bạn nên có những chế độ thưởng phạt rõ ràng đối với nhân viên. Thưởng phạt giúp tạo động lực cho nhân viên làm việc, để cho họ thấy rằng họ được công nhận và tôn trọng khi làm tốt công việc.