• 1Thông tin
  • 2Thanh toán
  • 3Vào học
NHẬP THÔNG TIN NGƯỜI MUA
ĐĂNG NHẬP để được tích điểm tới 10%

Đơn hàng

Sửa
Cơ bản tổng thể hệ thống điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS Certified Cloud Practitioner)

429,000đ

1,200,000đ

Thành tiền

429,000đ